Bordställ Panel

Här hittar du ett komplett sortiment med bordsställ och tillhörande paneler. Bordsställ förenklar översikten av de dokument man ofta behöver se utan att behöva gräva i lådor och pärmar.

Tillbaka till På & Under bordet