Klicka här om du vill beställa undersökningshandskar

Undersökningshandskar används dagligen inom vården vid undersökning, omvårdnad, provtagning, laborationsarbete med mera. Det finns handskar i olika material och tjocklekar för olika användningsområden. Med informationen på denna sida avser centralshoppen.se att ge väsentlig information som hjälp till vårdpersonalen att välja rätt kvalitet på det skydd de använder på daglig basis.

MILJÖ- OCH HÄLSOPROBLEM

ftalater

Handskar kan innehålla höga halter av ämnen som heter ftalater. Dessa förekommer som mjukgörare i exempelvis vinylhandskar (vinyl=PVC) och kan utgöra så stor andel som 50 % av ingående material i tillverkningen. Flertalet ftalater är fertilitetsstörande. Det innebär att de kan påverka människors och djurs förmåga att fortplanta sig. Eftersom ftalaterna inte binds till PVC kan de läcka ut från plasten i samband med användning och upptas av både människa och miljö. Flera vanliga ftalater kan också orsaka allergiska reaktioner hos personer som utsätts för ftalater från produkter eller luftburna ftalatrester.
Källa: (Karolinska Institutets webbplats) Web: 2011-11-07

latex

Latex är ett naturmaterial där basråvaran utvinns ur gummiträdet. Som många andra naturliga material innehåller latex flera ämnen, däribland proteiner som kan orsaka allergi hos både användare och patienter. På nytt initiativ försöker därför många landsting/sjukhus att undvika latex i både undersökningshandskar och andra vårdmaterial. Allergiproblemen förvärras ofta av puder i handskarna eftersom pudret för med sig de allergena ämnena till huden. Det finns också andra problem med puder som sprids i ventilationsluften inom vården. Av den anledningen upphandlas nästan enbart puderfria handskar inom den landstingsdrivna sjukvården.
Källa: (C-uppsats | Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle) Web: 2011-11-14

pvc

Många av Sveriges landsting arbetar för att fasa ut plastmaterialet PVC ur sina sjukvårdsprodukter. Orsaken till detta är både att materialet ofta innehåller mjukgörande ftalater (se ovan) och att det vid tillverkning och avfallshantering bildas miljögifter samt problematiska avfallsrester för deponi. I en del anläggningar där råvaror till PVC tillverkas används dessutom betydande mängder kvicksilver.


"PVC är en problematisk produkt eftersom den innehåller hälsoskadliga och miljöstörande ämnen. Det finns inte någon riktigt bra metod att ta hand om PVC-avfall"

källa: malmö stads webbplats hämtat: 2011-12-16

ALTERNATIV FINNS!

Istället för vinylhandskar i PVC och latexhandskar av naturgummi kan man välja bättre alternativ. Idag finns handskar av följande material:

  • Nitril
  • Latex
  • Vinyl

nitril i jämförelse

Nitrilhandskar är tillverkade av syntetiskt latex. Nitril innehåller inga allergiframkallande latexproteiner och ger utmärkt motstånd mot punktering och revor. Nitril är tre gånger mer motståndskraftigt mot punkteringar än latex och andra naturgummin och påbjuder en överlägsen resistens mot många typer av kemikalier. Eftersom nitril är starkare än andra icke syntetiska gummin kan tunnare handskar tillverkas utan kompromisser i slitstyrkan. Fördelen med tunna handskar är att motståndet mot händerna blir lägre och "handtrötthet" motverkas. Nitrilhandskar har väldigt låg friktion och är lätta att glida på händerna.

kvalitet

Nitrilhandskar ger ett gott skydd mot kemikalier, t.ex. alkoholer och formaldehyd. Nitril ger också ett gott skydd vid hantering av cytostatika. Materialet är starkt och har högt punkteringsmotstånd vilket är bra som skydd mot stickskador samt att kassationer p.g.a trasig handske vid påtagning är förhållandevis låg.

miljönytta

Vid val av ftalatfria PVC handskar fasar vi tillsammans ut fertilitetsstörande ftalater från vårt samhälle. Exempelvis ledde Stockholms Läns Landstings (SLL) upphandling av ftalat-fria handskar år 2004 till att 100 ton ftalater fasades ut. Övergången från vinyl till nitril innebär att lika stora mängder PVC ersatts.

Undersökningshandskar i Nitril, Latex och Vinyl. Här finns sortimentet som täcker alla behov.

Tillbaka till toppen