miljöpolicy - centralshoppen sverige

 • Trots ett stort sortiment strävar Centralshoppen ständigt efter att minska vår inverkan på miljön. För att lyckas med detta anpassar vi våra arbetsmetoder på flera sätt:
 • Vi prioriterar leverantörer och produkter som lever upp till våra miljökrav.
 • I vår verksamhet ser vi regelbundet över hur transport och logistik kan effektiviseras.
 • Vi inhandlar kontorsmaskiner som är miljöklassade avseende elkonsumtion, samt att vi skriver ut med miljömärkta och återvunna lasertoners.
 • Alla utskrifter sker uteslutande på miljömärkt och återvunnet kopieringspapper.
 • Vi återvinner kontorsavfall i kärl avsedda för respektive avfall samt tillser att avfallet tas omhand enligt respektive riktlinjer.

miljömärkningar

Miljömärkningar beskriver en produkts miljöegenskaper. Vårt mål är att du alltid ska kunna välja bland minst ett miljövänligt alternativ bland våra olika produktgrupper. Nedan följer en beskrivning av symbolerna samt länkar till respektive organisations hemsida.


 • SVANEN www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/Svanen/
  Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm.

 • EU-BLOMMAN www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/EU-blomman/
  Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm.

 • BRA MILJÖVAL www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval
  Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är t.ex. tvättmedel och livsmedel, men det kan också gälla elenergi och transporter.

 • RAINFOREST ALLIANCE www.rainforest-alliance.org
  PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades 1999. Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen.

 • BLÅ ÄNGELN (BLAUER ENGEL) www.blauer-engel.de
  Denna miljömärkning kommer från Tyskland och har kriterier som motsvarar nordens miljömärkning Svanen. Kriterier finns för datorer/ bildskärmar och kopieringsmaskiner.

 • ENERGY STAR www.eu-energystar.org
  ENERGY STAR är mer än ett märke som tilldelas för energisparande. Det är ett partnerskap som binder samman regeringar, företagare och kunder med ett enda gemensamt mål – att skydda vår miljö till förmån för kommande generationer.

 • FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL se.fsc.org
  FSC är en internationell oberoende, ideell organisation som står för en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt skogsbruk. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare som möjliggör för kunden att välja trä- eller pappersprodukter som framtagits av skogsägare som driver ett ansvarfullt skogsbruk.

 • PEFC - PAN EUROPEAN FOREST CERTIFICATION pefc.se
  PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades 1999. Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen.

 • KRAV MÄRKT www.krav.se
  KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som arbetar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion. KRAV tar fram regler för ekologisk produktion, informerar om dessa och kontrollerar att reglerna efterlevs. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik.

 • RETURPILARNA www.ftiab.se/returkartong/
  Returpilarna skall visa att produkten kan återvinnas i ett recirkuleringssystem. Märkningen finns bl.a. på PET-flaskor och aluminiumburkar. Märket används av tillverkarna själva och saknar bakomliggande kontrollorganisation.

 • RÄTTVISEMÄRKET www.rattvisemarkt.se
  Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt ökar du möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Märket säger inget om varans miljöegenskaper.

 • ASTMA - OCH ALLERGIFÖRBUNDET astmaoallergiforbundet.se
  SVALAN, är symbolen för Astma- och Allergiförbundet. Märket visar att produkten rekommenderas av förbundet men det säger ingenting om produktens miljöpåverkan. Symbolen finns t ex på parfymfria tvättmedel och tvålar.

 • TCO MILJÖMÄRKNING tcodevelopment.se
  TCO märkning gäller bl.a. bildskärmar, datorutrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Märkningen omfattar områdena ergonomi, energi, emission (strålning) och ekologi. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek

  Följande krav ställs med referens till miljön:
 • Sparläge, standby.
 • Tid från standby till utskrift inom 20 sekunder.
 • Klara att skriva ut på papper som innehåller 20 % återvunna fibrer.
 • Får inte utsöndra pappersdamm, freon eller ozon i lokalen i vilken den är placerad.
 • Ingen ozon eller freon vid tillverkning.
 • Minimering av tungmetaller.
 • Begränsad användning av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel.
 • ISO 14001- eller EMAS-certifierad tillverkare


Tillbaka till toppen